Bít Tết Bò Mỹ 120Gram + Ốp La

  • 108,000₫

Tuỳ Chọn Sốt
Tuỳ Chọn Độ Chín Bít Tết
Tuỳ Chọn Độ Chín Trứng

sản phẩm khác