Bít Tết Bò Mỹ 120Gram + Pate

  • 114,000₫

Tuỳ Chọn Sốt
Tuỳ Chọn Độ Chín Bít

sản phẩm khác