Bít Tết Bò Mỹ Thập Cẩm

  • 149,000₫

Chọn Size - Sốt
Tuỳ Chọn Độ Chín Trứng
Tuỳ Chọn Độ Chín Bít Tết

sản phẩm khác